ALGEMENE VOORWAARDEN & DISCLAIMER

ALGEMENE VOORWAARDEN

Bed & Breakfast “De Schorre” te Kapelstraat 203, 2850 Boom.

Wij heten u van harte welkom in Bed & Breakfast “De Schorre” en wij verzoeken u zich op de hoogte te stellen van deze Algemene Voorwaarden.

  1. Algemeen
  • Stevens Bruno is eigenaar van Bed & Breakfast “De Schorre” . De eigenaar kan zich laten vervangen door een derde.
  • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van Bed & Breakfast “De Schorre”, gevestigd te Kapelstraat 203, 2850 Boom.
  • Met het aangaan van een huurovereenkomst worden deze Algemene Voorwaarden van kracht.
  • Op verzoek wordt een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden kosteloos verstrekt aan de gebruikers.
  • Huurders moeten minimaal 18 jaar te zijn.
  • Bed & Breakfast “De Schorre” is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gebruikers.
  • Alle risico’s met betrekking tot een verblijf in Bed & Breakfast “De Schorre” zijn voor rekening van de gebruikers.
  • Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de eigenaar dienen door de gebruikers onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de eigenaar.
  • Gasten dienen instructies van de De Schorre op te volgen.
  • De eigenaar kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot Bed & Breakfast “De Schorre” ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
  • De administratie van de Bed & Breakfast “De Schorre” is bepalend zonder meningsverschil, tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen. Bij alle afwijking die niet opgenomen zijn in deze voorwaarden beslist de eigenaar.
  • Gasten van Bed & Breakfast “De Schorre” dienen zich te houden aan het onderstaande Huishoudelijk Reglement.
  1. Reservering en bevestiging

De huurovereenkomst kan (mits plaats beschikbaar) enkel schriftelijk aangegaan worden of een verzoek aangedaan via het webformulier “online reserveren” op de website. Na ontvangst van uw reserveringsverzoek en betaling stuurt Bed & Breakfast “De Schorre” een definitieve bevestiging per e-mail. Daarna is de reservering definitief voor beide partijen. Op de website wordt verwezen naar deze Algemene Voorwaarden. De beschikbaarheid kunt u eveneens nagaan op de website.

  1. Betaling
  • De verblijfskosten in Bed & Breakfast “De Schorre” dienen binnen de 24u na de reservatie voldaan te worden. Zo niet vervalt de reservatie. De eigenaar kan in overleg met de huurder van deze voorwaarden afwijken.
  • In geval van laattijdige betaling zijn van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling interesten van 10%, alsmede een schadevergoeding van 10% (met een minimum van 75 EUR en onverminderd het recht van B&B De Schorre op een hoger bedrag op basis van bewezen schade) verschuldigd.
  • De tarieven zijn terug te vinden op de website.

4. Annulering / Niet verschijnen

Indien u niet in staat bent om de huurovereenkomst na te komen, dient u dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden zodat wij de vrijgekomen reservering alsnog aan derden kunnen aanbieden. Annulatievoorwaarden zijn terug te vinden op https://brunosbnb.be/logeren/annuleren/.

5. Contactgegevens

Stevens Bruno, Kapelstraat 203, 2850 Boom
BTW: BE 0719.168.787, Huistelefoon: +32 (0)465 00 71 68

6. Aankomst en vertrek

  • Bij aankomst dient u zich te melden bij de eigenaar.
  • Ter legitimatie zal u gevraagd worden om uw paspoort of identiteitsbewijs te tonen.
  • De persoonsgegevens die de klant mededeelt kunnen worden doorgegeven aan de politie. Artikel 144 van de Wet van 1 maart 2007 houdende diverse bepalingen (B.S. 14 maart 2007) verplicht de logiesverstrekker immers, indien hij daarom verzocht wordt, de geregistreerde gegevens ter beschikking te stellen van de politie zodat controle ervan mogelijk is.
  • Op de dag van aankomst kan u vanaf 17 uur de kamer gebruiken.
   Alleen in overleg kan van bovengenoemde tijden afgeweken worden.
  • Op de dag van vertrek dient u de kamer voor 11 uur te verlaten.
   Alleen in overleg kan van bovengenoemde tijden afgeweken worden.

7. Ontbijt

Het ontbijt wordt geserveerd tussen 08:30 uur en 10:30 uur. Bij aanvang van het verblijf zal een uur afgesproken worden wanneer het ontbijt kan genuttigd worden. Ontbijten gebeurt binnen in de ontbijtruimte of buiten op het terras.

8. Uw verblijf

  • Geluidsoverlast, met name tussen 22:00 uur en 07:00 uur en zondag de gehele dag, dient te worden voorkomen.
  • Gebruik door derden van de kamer is niet toegestaan.
  • Bezoekers mogen niet zonder toestemming en zonder bijbetaling overnachten in de accommodatie. Het verzoek kan zonder uitleg afgewezen worden.

9. Diefstal, aansprakelijkheid, …

  • Bed & Breakfast “De Schorre” behoudt zich het recht voor om de gast(en) die tekenen van dronkenschap of ongepast gedrag vertonen, of de veiligheid of de gezondheid van zichzelf of anderen in het gevaar brengen, de toegang tot het terrein van Bed & Breakfast “De Schorre” te ontzeggen.
  • Bij weerspannigheid of diefstal wordt onmiddellijk de politie verwittigd.
  • Bed & Breakfast “De Schorre” is niet aansprakelijk voor ongevallen, schade die het gevolg is van verlies van voorwerpen of enige andere schade, met uitzondering van de schade die veroorzaakt is door gebreken in de installaties van Bed & Breakfast “De Schorre”.
  • De eigenaar van Bed & Breakfast “De Schorre” heeft steeds het recht om elke ruimte te betreden tijdens het verblijf bij (dreigend) gevaar, zelfs indien de klant hier niet mee instemt.
  • Het is verboden zonder voorafgaande toestemming het terras en de tuin te betreden.

10. Veiligheid en milieu

  • Voertuigen dienen te worden geparkeerd op de bewonersparking of op de toegelaten parkeerplaatsen langs de weg.
  • De accommodatie dient schoon en netjes te worden achtergelaten bij het uitchecken.
  • Afval dient te worden gescheiden en in de daarvoor bestemde vuilnisbak te worden gedeponeerd.
  • De EHBO doos en het rookalarm bevinden zich in de gastenkamer. Het vluchtplan hangt aan uw kamerdeur. De brandblusser in de gang.
  • De aanwezigheid van verdachte personen zijn onmiddellijk te melden bij de Bed & Breakfast “De Schorre”.
  • Kleine huisdieren zijn toegestaan. Schade, veroorzaakt door huisdieren, is ten laste van de huurder.
  • Roken (behalve elektronisch) en kaarsen zijn op de kamer niet toegestaan vanwege de brandveiligheid. Roken kan wel op het terras.
  • De slaapkamers zijn geschikt voor het overnachten van maximaal 2 personen met 1 extra matras of kinderbed.
  • De accommodatie is 24 uur per dag toegankelijk tijdens een verblijf.
  • Een sleutel is verkrijgbaar bij de eigenaar.
  • Er is 24u/24u camera bewaking op het gelijkvloers.

laatste aanpassing op 05/12/2023